Books Details

PSI Question Paper 2016

(250/-)

  ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ 2ರ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ) ಪತ್ರಿಕೆ 1 - ಪ್ರಭಂದ ಲೇಖನ, ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಬರಹ. ಪತ್ರಿಕೆ 2 - ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

  © 2016 All rights reserved by Spardha Spoorti