Magazines

ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
(ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ)

  40/-

  ರಾಜ್ಯದಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ. ಈಗ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ.

  © 2016 All rights reserved by Spardha Spoorti